Komunikt - wytyczne dla placówek obrotu produktami leczniczymi w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 20.03.2020

Komunikt - wytyczne dla placówek obrotu produktami leczniczymi w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2

20.03.2020

KOMUNIKAT z dnia 20 marca 2020 r.
 
Właściciele/Kierownicy
Aptek ogólnodostępnych/
Punktów aptecznych
 
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie w związku z pismem kierowanym przez Naczelną Radę Aptekarską i  Zachodniopomorską Okręgową Radę Aptekarską w Szczecinie  do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego skierowanym do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje zgodnie z ww. pismem zastosowanie w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych zabezpieczeń na linii Apteka/Punkt apteczny – Pacjent poprzez:
  1. Zastosowanie wysokich (minimum 1,8 m od podłogi) szyb oddzielających pacjenta od farmaceuty lub tymczasowych „ścian” z folii między podłogą a sufitem;
  2. Wyznaczenie strefy bezpiecznej odległości pacjent-farmaceuta (minimum 1,5 m – według badań 1 m to zdecydowanie za mało);
  3. Zastosowanie rękawiczek ochronnych, przyłbic ochronnych;
  4. Usunięcie z ekspedycji (tej części, w której przebywa pacjent) wolno stojących przedmiotów (osadza się na nich aerozol ze śliny pacjentów, co stanowi potencjalny materiał zakaźny, a nie mamy możliwości odkażania tych przedmiotów).
Ponadto proszę również stosować wytyczne Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Kazimierz Polecki
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Szczecinie

metryczka


Wytworzył: Monika Wołosz (20 marca 2020)
Opublikował: Monika Wołosz (20 marca 2020, 14:40:12)

Ostatnia zmiana: Monika Wołosz (20 marca 2020, 14:56:19)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 214