KOMUNIKAT z dnia 23 marca 2020 r. Zachodniopomorskiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie w sprawie ekspedycji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez okienka do tzw. sprzedaży nocnej23.03.2020

KOMUNIKAT z dnia 23 marca 2020 r. Zachodniopomorskiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie w sprawie ekspedycji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez okienka do tzw. sprzedaży nocnej

23.03.2020

                                   

KOMUNIKAT z dnia 23 marca 2020 r.

Zachodniopomorskiego Inspektora
Farmaceutycznego w Szczecinie

w sprawie ekspedycji leków, wyrobów medycznych
i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  przez okienka do tzw. sprzedaży nocnej.


      
        W trybie przepisów z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (DZ. U z 202 r. poz. 374) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie poleca przedsiębiorcom prowadzącym apteki ogólnodostępne
i punkty apteczne na terenie województwa zachodniopomorskiego do dziennej ekspedycji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  wyłącznie poprzez okienka ekspedycyjne służące co do zasady do wydawania leków w porze nocnej.

  Powyższe podyktowane jest koniecznością ograniczenia bezpośredniej styczności personelu aptek i punktów aptecznych w kontaktach z pacjentami potencjalnie  zainfekowanymi, tak aby zwiększone ryzyko zachorowalności nie doprowadziło do ustania pracy podstawowych źródeł zaopatrzenia pacjentów w niezbędne leki.          Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny
                                                                                                      w Szczecinie
mgr farm. Kazimierz POLECKI

metryczka


Wytworzył: Monika Wołosz (23 marca 2020)
Opublikował: Monika Wołosz (23 marca 2020, 13:21:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588