Zasady dostaw towaru do aptek - dostęp dla kierowców31.03.2020

Zasady dostaw towaru do aptek - dostęp dla kierowców

31.03.2020

KOMUNIKAT Z DNIA 30 MARCA 2020 R.  ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W SZCZECINIE

dotyczące  utrudnionego  dostępu do aptek dla kierowców hurtowni farmaceutycznych podczas dostaw towarowych przy panującej epidemii.


W celu ochrony kierowców dostarczających produkty lecznicze do aptekogólnodostępnych i szpitalnych, należy pamiętać, że dostawy produktów leczniczych z hurtowni
farmaceutycznych mogą być dostarczane wyłącznie do miejsca objętego zezwoleniem na
prowadzenie obrotu produktami leczniczymi. Zgodnie z pkt 9.2 ppkt 9 rozporządzenia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 509), produkty lecznicze są doręczane na adres wskazany w specyfikacji wysyłkowej, pod nadzór odbiorcy do jego pomieszczeń; nie pozostawia się produktów leczniczych w innych
pomieszczeniach.

     Ponadto kierowcy wykonującemu swoje obowiązki powinno być zapewnione bezpieczeństwom.in. poprzez unikanie bliskich kontaktów z personelem medycznym. Nie przewiduje się także bliskiego kontaktu dostawców z chorymi.
Należy jednoznacznie podkreślić, że jednym z warunków prawidłowego prowadzenia
miejsc obrotu detalicznego produktami leczniczymi jest konieczność bezwzględnego
zapewnienia i przestrzegania rozdzielnych dróg dostępu/kontaktów przeznaczonych odrębnie
do obsługi pacjentów oraz odrębnie do obsługi dostaw produktów leczniczych np. przez
pracowników hurtowni farmaceutycznych.
Tym samym sytuacją absolutnie niedopuszczalną jest np. przyjmowanie dostaw produktów leczniczych w izbie ekspedycyjnej lub przechodzenie dostawców przez izbę ekspedycyjną z pominięciem odrębnego wejścia specjalnie dedykowanego właśnie do obsługi dostaw.

                                                                           Zachodniopomorski Wojewódzki
                                                                                Inspektor Farmaceutyczny
                                                                                              w Szczecinie
                                                                             mgr farm. Kazimierz POLECKI

metryczka


Wytworzył: Monika Wołosz (31 marca 2020)
Opublikował: Monika Wołosz (31 marca 2020, 14:13:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243