KOMUNIKAT ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W SZCZECINIE z dnia 7 kwietnia 2016 w sprawie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego07.04.2016

KOMUNIKAT ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W SZCZECINIE z dnia 7 kwietnia 2016 w sprawie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

07.04.2016


KOMUNIKAT
ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W SZCZECINIE

z dnia 7 kwietnia 2016  w sprawie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), od dnia 1 kwietnia 2016 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego powinny być składane w postaci elektronicznej, za pośrednictwem:

    1.  dedykowanego systemu teleinformatycznego dostępnego pod     
         adresem: http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ 
 
     lub

  2.   elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Złożenie wniosku na obu platformach wymaga posiadania elektronicznego podpisu, który jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Wniosek można podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Mając na uwadze ogólne zasady prowadzenia postępowania administracyjnego określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności zasadę pisemności oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, rozpatrywane będą również wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego złożone w postaci papierowej.
Instrukcja składania wniosków przez system EGATE (879kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wołosz Monika (7 kwietnia 2016)
Opublikował: Monika Wołosz (12 kwietnia 2016, 14:33:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 452