Status prawny

 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zmianami),  zwanej dalej  „ustawą”,
        
2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.  U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206),

3) innych obowiązujących przepisów prawnych odnoszących się do Inspekcji Farmaceutycznej, w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) oraz na podstawie przepisów odrębnych,

4) statutu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

5) statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie,

6) regulaminu, który określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Wojewódzkiego  Inspektoratu.

Regulamin organizacyjny WIF w Szczecinie (107kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Wołosz (23 lipca 2015)
Opublikował: Monika Wołosz (23 lipca 2015, 13:49:48)

Ostatnia zmiana: Monika Wołosz (21 września 2016, 09:51:28)
Zmieniono: KOREKTA REDAKCYJNA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1529