Prowadzone rejestry

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie prowadzi rejestry:
1. Zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych  funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego - rejestr dostępny w pokoju 150 siedziby
2.  Aptek i punktów aptecznych w ramach ogólnopolskiego rejestru aptek i punktów aptecznych
3. sklepów prowadzących obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi dozwolonymi do sprzedaży pozaaptecznej,
4.  Zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego,
5. Zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych na terenie województwa zachodniopomorskiego,
6. Książek Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych,
7.  Książek kontroli  środków odurzających i substancji psychotropowych.

Prowadzenie powyższych rejestrów i ewidencji odbywa się z zachowaniem wymagań, jakie nakładają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym prowadzone jest Archiwum Zakładowe, w którym są zgromadzone dokumenty od 1993 roku. Zasady udostępniania akt określa ustawa o dostępie do informacji publicznej, prawo prasowe oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

metryczka


Wytworzył: Monika Wołosz (23 lipca 2015)
Opublikował: Monika Wołosz (23 lipca 2015, 14:47:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1620