GŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W SZCZECINIE

01.02.2016


FASZ.2613.1.2016.IR
 
OGŁOSZENIE
O  ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH    MAJĄTKU    RUCHOMEGO
WOJEWÓDZKIEGO  INSPEKTORATU  FARMACEUTYCZNEGO
W SZCZECINIE
 
Działając  zgodnie   z   rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761)  informujemy, że posiadamy na zbyciu  rzeczowe składniki majątku ruchomego  wyszczególniony w wykazie nr 1 i nr 2, które  ze  względu  na  wyeksploatowanie, uszkodzenia  i   duży  stopień  zużycia  nie    został   zagospodarowany   na    potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego
w Szczecinie. 
 
Wykaz nr 1

Lp.
Wyszczególnienie j.m. Ilość % zużycia Wartość rynkowa za sztukę
1
Smart GPSszt.
2
100
10,00
2
Nokia Lumia 61szt.
1
100
10,00
3
Videorejestrator Goclever szt.
1
100
10,00
4
Mikrofalówka ALASKAszt.
1
100
10,00
5
Termometr z higrometrem elektronicznymszt.
1
100
10,00


Wykaz nr 2

Lp.
Wyszczególnienie  
  j.m. Ilość
Rok prod.
Wartość rynkowa za szt.
1
Samochód osobowy Renault Thaliaszt.
1
2011
22.267 złSkładniki  majątku  ruchomego  wymienione w wykazie nr 1 zostały przeznaczone do  sprzedaży, składniki majątku ruchomego wymienione w wykazie nr 2 zostały przeznaczone do  nieodpłatnego   przekazania  innej  jednostce  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadań  publicznych  na   pisemny   wniosek (§ 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761))
 
Wyszczególnione   składniki  można  po   wcześniejszym zgłoszeniu  zainteresowania  oglądać  od   poniedziałku   do   piątku  w   godzinach   9:00-  14:30 ,  w   terminie    od   1 lutego  2016 r.   do  10 lutego  2016 r.  w   siedzibie  Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4.
 
Osoba  do  kontaktów :
-  Wołosz Monika
tel. 91  42-10-770
e-mail  :  wif@wif.szczecin.pl, sekretariat@wif.szczecin.pl       
 
Zainteresowanych   prosimy   o  składanie    wniosków  zgodnie  z  §  38 ust. 4 rozporządzenia  Rady  Ministrów   z   dnia  11  sierpnia  2004 r  w  sprawie  sposobu   i  trybu    gospodarowania    składnikami   majątku   ruchomego  powierzonego  jednostkom    budżetowym  i  gospodarstwom   pomocniczym  (  Dz.. U. Nr  191,  poz.  1957)    w  terminie   do   10 lutego 2016  roku  w   sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie  pokój  150  lub   przesłać    pocztą  na   adres :  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

metryczka


Wytworzył: Wołosz Monika (1 lutego 2016)
Opublikował: Monika Wołosz (1 lutego 2016, 11:44:42)

Ostatnia zmiana: Monika Wołosz (1 lutego 2016, 11:47:55)
Zmieniono: poprawa redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1320